Få en gratis

besiktning av din vind

Låt en av våra rådgivare kontakt dig för bokning av en gratisbesiktning. Lämna ditt telefonnummer så återkommer vi till dig inom kort.


Tätskikt

Vi på Cremab har sedan starten 2002 arbetat med att lyfta fram fördelarna med att bygga diffusionsöppet. De flesta fuktskador som uppstår i en konstruktion beror på konvektion (oönskade luftrörelser) med varm, fuktig inomhusluft som letat sig in i konstruktionen på grund av brister i lufttätheten. Denna varma luft kondenserar sedan inne i konstruktionen och fukt bildas.

De vanligaste skadorna finner man i hus byggda på 60 och 70 talet då man började använda plastfolie som invändig lufttätning i byggnader. Bristande lufttäthet leder med plastfolien till att mängder av varm, fuktig luft kan leta sig in i konstruktionen och väl där har den svårt torka ut på grund av att plastfolien är så tät på insidan. Men en ångbroms kan givetvis samma mängder fuktig luft leta sig in om man har varit slarvig vid monteringen men ångbromsen tillåter konstruktionen att torka ut på hela ytan vilket gör den till mer förlåtande än plastfolien. Lufttäthet är önskvärt medan diffusionstäthet i de flesta konstruktioner inte fyller någon funktion mer än att den gör konstruktionen mer sårbar mot fukt och mögelangrepp. En konstruktion kan aldrig bli för lufttät men den kan definitivt bli för diffusionstät.

Våra materialsystem med underlagstak, ångbroms, vindskydd och tillbehör hämtar vi likt cellulosaisoleringen från Isocell.

Familie alle produkte