Få en gratis

besiktning av din vind

Låt en av våra rådgivare kontakt dig för bokning av en gratisbesiktning. Lämna ditt telefonnummer så återkommer vi till dig inom kort.


Pressreleaser

Stockholm 2017-10-09

Två ledande lösullsinstallatörer går samman

Ägarna till Cremab Isolering AB och Feab Isolerproffs AB med dotterbolagen Feab Isolerproffs Öst AB och Feab Isolerproffs Syd AB har beslutat att slå samman verksamheterna.

 Svensk byggindustri går på högvarv och efterfrågan på energieffektivisering ökar konstant, därför bedöms tidpunkten för en sammanslagning vara optimal. De två organisationerna kompletterar varandra väl och kommer tillsammans bidra till ökad kundnytta.

Sammanslagningen är starten för fortsatt tillväxt

 Det är två ledande och i branschen välkända företag som nu går samman till en starkare aktör. Tillväxtambitionerna stannar dock inte här och målsättningen är att växa ytterligare både organiskt och genom kompletterande förvärv.

Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, inte minst lösull i väggkonstruktioner. Strategin är att integrera våra verksamheter och på så sätt skapa en effektivare organisation med ännu högre leveransprecision. Sammanslagningen ger oss en unik marknadsposition att leverera med egen organisation över hela Sverige, Robin Seger, vd för Cremab Isolering AB.

Bolagen kommer under innevarande år verka vidare under sina befintliga namn och arbeta fram en varumärkesstrategi som lanseras under 2018.

Det här är en utveckling som ger oss ett ännu mer gediget kunnande och tillgång till en bred säljorganisation. Samgåendet ger oss en unik samlad erfarenhet av effektiva och lönsamma energisparlösningar och ett produktsortiment som uppfyller alla krav och täcker alla behov av isolering, Mikael Bennarp, affärsutvecklare på FEAB Isolerproffs AB

Tillsammans kommer koncernen ha 85 erfarna medarbetare med lång branscherfarenhet och en organisation som väl täcker de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Huvudkontoret för den nya koncernen hamnar i Cremabs lokaler i Täby, strax norr om Stockholm, Uppsala-depån samt Bandhagen-depån behålls för att kunna serva Stockholm/Mälardalen/Uppsala med hög leveranssäkerhet. Kontoren i Norrköping, Göteborg och Landskrona fortsätter som tidigare.


Cremab Isolering AB                                                   Feab Isolerproffs AB
Robin Seger, VD                                                            Mikael Bennarp, Affärsutvecklare,
070-489 91 04                                                               08-94 04 05
robin.seger@cremab.se                                                 mikael.bennarp@isolerproffs.se

Ladda ner pressreleasen i PDF nedan:

Pressrelease 2017-10-09